Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości?

Jedną z podstawowych spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości jest rozliczenie podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości. W naszym kraju bowiem to nie urząd skarbowy nalicza tego rodzaju podatek, lecz sam podatnik. Jeśli nie zrobi tego na czas, do danej sumy mogą dojść jeszcze odsetki za zaległości podatkowe. Czasami US wszczyna kontrolę po upływie pięciu lat od sprzedaży nieruchomości. Pod lupę brani są głównie ci podatnicy, którzy uniknęli płacenia tego podatku. Jak można zatem się z niego zwolnić zgodnie z prawem?

W Polsce każdy właściciel nieruchomości musi zapłacić podatek w przypadku jej zbycia. Jest to tzw. podatek osób fizycznych od całości przychodów (w tym m.in. przychody z pracy, działalności gospodarczej czy właśnie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Polski). Istnieją jednak wyjątki od tego obowiązku. Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości?

domek

Wystarczy zakupić działkę rolną, a następnie w okresie nie późniejszym niż dwa lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie tej nieruchomości, przekształcić ją na działkę budowlaną.

Kolejnym sposobem jest sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od daty jej zakupu. Zgodnie z ustawą taka nieruchomość również nie podlega opodatkowaniu. Należy tu jednak pamiętać o tym, by brać pod uwagę lata podatkowe, nie zaś kalendarzowe.

Jeśli jednak właścicielowi spieszy się ze sprzedażą, to może wykorzystać inny sposób ominięcia opodatkowania zbywanej nieruchomości. Należy sprawdzić dochód ze sprzedaży danej nieruchomości po upływie 5 lat podatkowych. Taki dochód oblicza się odejmując koszty, które poniosło się na nabycie danej nieruchomości, od dzisiejszej ceny sprzedaży. Od tego dochodu nalicza się 19% podatku. Jeżeli po obliczeniu dochodu okaże się, że wynosi on 0 zł lub też sprzedano nieruchomość ze stratą, to wówczas nie pojawi się żaden podatek obciążający sprzedającego, gdyż taki podatek naliczany jest tylko od dochodu.

Inną możliwością jest zwolnienie, które wiąże się z wydatkowaniem środków ze sprzedaży danej nieruchomości na nowy cel mieszkaniowy. Ustawa bowiem przewiduje, iż do skorzystania ze zwolnienia od tego podatku dopuszczone są:

Warto podkreślić, iż powyższe sposoby legalnego ominięcia podatku dotyczą wyłącznie osób sprzedających nieruchomości, które stanowią ich majątek osobisty. W każdym przypadku, kiedy tylko pojawiają się wątpliwości, warto udać się na konsultację do doradcy podatkowego, który specjalizuje się w podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości. Pamiętajmy, że trzeba to przeanalizować jeszcze przed umową przedwstępną sprzedaży.