Jak się przygotować do sprzedaży nieruchomości?

Gdy sprzedajemy nieruchomość, poza załatwieniem wielu formalności konieczne jest również przygotowanie samego domu lub mieszkania.

Przede wszystkim należy zacząć od odświeżenia, posprzątania i usunięcia rzeczy osobistych, tak by wnętrze nabrało neutralnego charakteru. Wtedy osobie, która będzie je oglądać, łatwiej jest ocenić, czy będzie mogła dostosować je do własnych potrzeb i upodobań.

Sprzedający powinien przygotować jak najwięcej informacji dotyczących stanu technicznego, stanu instalacji, przeprowadzanych napraw oraz remontów, które trzeba będzie wykonać w najbliższym czasie. Należy pamiętać, że zatajenie takich danych może w przyszłości skutkować dochodzeniem odpowiedzialności przez kupującego, jeśli w ciągu trzech lat od zakupu ujawnią się jakieś wady nieruchomości.

blok

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, dlatego poza stroną wizualną należy zadbać o stronę funkcjonalną i przed prezentacją naprawić cieknącą spłuczkę czy niedomykające się drzwiczki do szafki. Ważne są również bodźce zapachowe. Mieszkanie należy przewietrzyć i ewentualnie umieścić gdzieś pachnące świeczki czy świeże kwiaty.

Niezbędne jest również zgromadzenie wszystkich dokumentów, np. aktu notarialnego potwierdzającego własność nieruchomości, oraz wyciągu z księgi wieczystej, by sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie atrakcyjnej oferty. W tym celu należy sfotografować nieruchomość; warto przedtem poczytać o tym, co zrobić, by zdjęcie było jak najkorzystniejsze. W opisie natomiast należy zawrzeć maksimum informacji, z ceną włącznie. Aby ją ustalić, można przejrzeć pozostałe oferty z danego rynku i znaleźć nieruchomości o zbliżonych cechach. Można także skorzystać z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, co jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami. Po ustaleniu ceny, zrobieniu zdjęć i opisu, ofertę należy umieścić na wiodących portalach internetowych, w tym szczególnie na stronach regionalnych, by dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów.

Sprzedający wszystkie te czynności może wykonać samodzielnie albo zlecić je profesjonalnemu pośrednikowi nieruchomości. Zajmie się on przygotowaniem mieszkania i oferty, a następnie umieści je na najważniejszych portalach internetowych. W imieniu sprzedającego zajmie się zgromadzeniem niezbędnych dokumentów i zaświadczeń oraz pokaże nieruchomość zainteresowanym. Po udzieleniu pełnomocnictwa pośrednik może nawet zawrzeć przed notariuszem umowę w imieniu sprzedającego, po wcześniejszym ustaleniu i wynegocjowaniu jej warunków.